Sirküler: 63/19                                                                                                                                     19.02.2019

 

 ACİL VE ÖNEMLİDİR     

 

SAYIN ÜYEMİZ,  

Konu : Yeni Gümrük Kanunu Taslağına Yönelik Hazırlanan Türkiye Denizcilik Meclisi Görüşleri Hk.

İlgi     : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 19 Şubat 2019 tarihli yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Gümrük Kanunu Taslağına yönelik Türkiye Denizcilik Meclisinin görüşleri sunulmuş olup, meclis tarafından hazırlanan Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin Müdürlüklerine iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğüne iletilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, bir örneği ekte sunulan Taslağın incelenerek olası görüş ve önerilerinizin 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini önemle ve ivedilikle rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı