Sirküler: 65/18                                                                                                                                            28.02.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Kullanılması Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.02.2018 tarih ve 3209 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; arabuluculuğun ülkemizde uygulanmasıyla beraber büyük bir ivme kazandığı, bugüne kadar gerçekleştirilen arabuluculuk uygulamalarının %90’ının işçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili olduğu, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında arabuluculuğun bir dava şartı olarak uygulanmaya başlandığı, işçi ve işverenin mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa başvurarak ilk etapta sorunlarını arabuluculuk ile çözme yoluna gitmesi gerektiği belirtilerek, arabuluculuğun avantajları belirtilmektedir.

Arabuluculuğun avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

1. Mahkemelerdeki aleniyetin aksine arabuluculukta süreç tamamen gizlidir. Beyan ve belgeler mahkemede kullanılamadığı için ticari sırrın saklanması konusu, işveren açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle davanın aksine emsal oluşturmayacaktır.

2. Arabuluculuk sonucunda varılan anlaşma “mahkeme kararı” niteliğinde olup, sonrasında dava açılamayacaktır.

3. Klasik yargılamaya göre maliyeti düşüktür. Arabuluculukta dava harç ücreti, bilirkişi ücreti, damga vergisi gibi birçok masraf kalemi bulunmamaktadır.

4. Arabuluculuk sayesinde yıllarca süren iş davaları, birkaç gün gibi kısa bir sürede sonuçlanabilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: ilgi Yazı