Sirküler: 66/19                                                                                                                                            20.02.2019

 

 

                                                                                       SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Ekvator ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yönelik Görüş Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.02.2019 tarih ve 1872 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye- Ekvator Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin canlandırılması amacıyla Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanı Pablo Campana Saenz’in ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilerek, söz konusu ziyaretin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, Ekvator ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter