Sirküler: 68/18                                                                                                                                     28.02.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hk.

İlgi     : T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının 12.01.2018 tarih ve E.342 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 Nisan 2015 tarihinde yayımlanması ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan birinci tebliğin 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanması ile 40 meslekte, ikinci tebliğin 25 Mart 2016 tarihinde yayımlanması ile 8 meslekte, üçüncü tebliğin 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanması ile 33 meslek daha eklenerek 81 meslekte belge zorunluluğunun yürürlüğe girdiği, ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin “bu mesleklerde çalışamayacakları” belirtilerek, konu hakkında bilgilendirme taleplerinin artması nedeniyle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve belgenin özelliklerinin anlatılması ve kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilebilmesi için tanıtım materyalleri hazırlandığı bildirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen Tebliğler kapsamında belge zorunluluğu getirilen meslekler listesine, “https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1” web sitesinden ulaşılabileceği gibi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili detaylı bilgilere hem ekte sunulan broşürden hem de Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesi “www.myk.gov.tr/belgezorunluluğu” adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Broşür