Sirküler: 68/19                                                                                                                            20.02.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: “Pakistan Expo in Turkey” Fuarı Hk.

İlgi   : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.02.2019 tarih ve 1746 sayılı yazısı.

(b) 15.02.2019 tarih ve 58 sayılı sirkülerimiz.

(c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.02.2019 tarih ve 1875 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi (a) yazı ile;  21-22 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde “Pakistan Expo in Turkey” Fuarının düzenleneceği bildirilmiş ve konu, ilgi (b) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgi (c) yazısında ise, söz konusu fuarın 2019 Fuar Takviminde yer almadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter