Sirküler: 71/18                                                                                                                                    02.03.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : (a) 26.12.2017 tarih ve 413/17 sayılı sirkülerimiz.
(b) 04.01.2018 tarih ve 2/18 sayılı sirkülerimiz.

 

Odamız Meclisince alınan karar doğrultusunda, Odamız yetki alanı Mersin Limanlarında uygulanacak 2018 yılı Yük Teslim Belgesi ve Konşimento Ücret Tarifesi ilgi (a) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 03.01.2018 tarihli yazısı ile, Yük Teslim Talimat Formu (Yük Teslim Belgesi) ücreti için 2018 yılında konşimento başına azami 150,00 TL olarak uygulanması talimatlandırılmış ve bu yeni uygulama ilgi (b) sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur.

Odamız Meclisince onaylanarak ilgi (a) ile yayımlanan 2018 yılı Yük Teslim Talimat Formu ve Konşimento Ücret Tarifesi, ilgi (b) sirkülerimiz doğrultusunda Odamız Meclisinin 30.01.2018 tarihli ve 58 No’lu toplantısında alınan karar gereği, aşağıda olduğu gibi yeniden belirlenmiştir.

2018 Yılında Uygulanacak “Yük Teslim Talimat Formu ve Konşimento Ücretleri Tarifesi”

(Azami Ücretlerdir)

 

1         

Transit Teslim Formu

(Konteyner içi ve harici yükler)

150 TL
2 İthalat Teslim Formu

(Konteyner içi ve harici yükler)

150 TL
3 Boş Konteyner Teslim Talimat Formu 25 TL
4 Tam Takım Konşimento 120 TL
5 Düzeltme Mektubu

60 TL

 

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter