Sirküler: 72/19                                                                                                                                       21.02.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 15.02.2019 tarih ve E.12914 sayılı, “Libya Karasularında Karşılaşılan Sorunlar” ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı