Sirküler: 73/18                                                                                                                               07.03.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi               : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.03.2018 tarih ve 3549 sayılı yazısı.

Konu           : 35. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Gündemine İliş.Görüşlerin iletilmesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazı ile; Gümrük Birliğini doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliğinin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantılarının gerçekleştirildiği, 35.Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısının 16-17 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, Gümrük Birliği kapsamında söz konusu toplantı gündemine alınmasında fayda görülen konuların iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, 35. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı gündemine alınmasında fayda görülen hususların 09 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter