Sirküler: 74/19                                                                                                                                     22.02.2019

 

                                                                          SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Polonya ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.02.2019 tarih ve 1987 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye-Polonya Düzenli İstişare Toplantılarının 4.’sünün 7 Mart 2019 tarihinde Varşova’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilerek,  bahsi geçen ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere ülkemiz ile Polonya arasındaki 4. Dönem İstişare Toplantısı Mutabakat Zaptında yer alması öngörülen ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 25 Şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter