Sirküler: 84/19                                                                                                                                                 28.02.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: NOTMAR Uygulamaları Kapsamında Yaşanan Somut Olayların Odamıza Bildirilmesi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 13.02.2019 tarih ve E.11909 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; İsrail tarafından ilan edilen NOTMAR’ların (açık deniz alanlarındaki çeşitli seyir duyuruları) açık deniz sahalarında seyrüsefer serbestisini kısıtlayacak mahiyette olduklarını destekleyecek(İsrail açıklarındaki seyir rotalarının karasuları dışında engellenmesi, değiştirilmeye zorlanması) olaylarla ilgili Türk bayraklı ve bağlantılı gemilerin karşılaştığı örnek somut olayların, konunun ilgili uluslararası platformda dile getirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına bildirilmesinin gerektiği belirtilerek, NOTMAR kapsamındaki uygulamaların tetkik edilmesi ve Odamıza iletilen örnek somut olayların Bakanlıklarına bildirilmesi istenilmektedir.

NOTMAR kapsamındaki uygulamaları tespit etmek amacıyla, Türk bayraklı ve bağlantılı gemilerce karşılaşılan örnek somut olayların T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı