Sirküler: 9/18                                                                                                                                                 05.01.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Daimi Liman Giriş Kartı Verilebilmesi İçin Temsilci Bildirilmesi Hk.

İlgi     : 26.12.2017 tarih ve 414/18 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile; limanda acentelik faaliyetleri dışında da iş yapan üyelerimizin (kumanyacı, tamir-bakım, bunker, surveyor, gözetim,lashing,vb.) temsil ve ilzam yetkisi olan 1 (bir) yetkilisine daimi giriş kartı verilmesinin Liman Mülki İdare Amirliğince uygun görüldüğü belirtilerek, üyemiz firmalar tarafından belirlenecek temsilcinin kimlik bilgilerinin Liman Mülki İdare Amirliğine bildirilmesini teminen 29 Aralık 2017 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi istenilmiştir.

Temsilci bildirimi için belirlenen süre, 08 Ocak 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra gelen dilekçeler dikkate alınmayacağından, belirlenen firma temsilcisi ile ilgili bilgilerin 08 Ocak 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Liman Mülki İdare Amirliğine iletilmek üzere Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta:mersindto@mdto.org) gönderilmesi hususunu önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Sirkülerimiz.