Sirküler: 91/19                                                                                                                                               01.03.2019

 

                                                                                    SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Guatemala ile Ülkemiz Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yönelik Bilgi Talebi Hk.

İlgi :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 27.02.2019 tarih ve 2198 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Guatemala Ekonomi Bakanı Sn. Acisklo Valladares Uruella’nın 2019 yılının Mayıs ayında ülkemizi ziyaret etmesinin beklendiği belirtilerek, söz konusu ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde dile getirilecek hususlara ilişkin Guatemala ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 11 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter