Sirküler: 93/18                                                                                                                                       06.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : KOBİ Ölçeğindeki Firmalara Yönelik Düzenlenen Eğitim Programları Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.04.2018 tarih ve 5579 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) eğitimler düzenlemek üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalandığı belirtilerek, SEM’lerde verilecek bu eğitimlerden KOBİ ölçeğindeki firmaların KOSGEB Genel Destekler kapsamında faydalanabilecekleri bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı