Sirküler: 96/19                                                                                                                                            05.03.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Basınçlı Kapların Test ve Muayenelerine İlişkin Duyuru Hk.

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.03.2019 tarih ve 2285 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan taşınabilir basınçlı ekipmanlar, tank konteynerler ile CSC Konvansiyonu kapsamına giren dökme yük konteynerlerin onay, sertifikalandırma ve muayene işlemlerine ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yapıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu duyuruya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin web sitesi https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/ADR.php (ADR kapsamındaki basınçlı kapların tip onay, periyodik test ve muayenelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurusu) adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter