Sirküler: 97/19                                                                                                                                 06.03.2019

 

 

                                                                        ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Doğu Akdeniz ve Türkiye Çalıştayı-II’na Katılım Hk.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) eşgüdümünde, Odamız ve 21. Yüzyıl Planma Grubu işbirliğinde 15 Mart 2019 tarihinde Mersin Hilton Otelinde “Doğu Akdeniz ve Türkiye Çalıştayı-II”  gerçekleştirilecektir.

Söz konusu çalıştaya ait davet yazısı ile programın birer örneği ekte sunulmuş olup, konuyla ilgilenen üyelerimizin katılım durumlarını Odamıza (Elif ÖNCÜ; Tel:0324-3277000/113, E-Posta:eoncu@mdto.org) bildirmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ekleri:

Ek.1 Davet Yazısı

Ek.2 Çalıştay Programı