Sirküler: 004/15                                                                                                             05.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 inci Maddesinin (k) Bendi  Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)” 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ gereği, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan para cezaları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

 

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci
maddesinin
Kanundaki ceza miktarı 1/1/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları 20.000 TL100.000 TL 38.751 TL193.772 TL

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgili Tebliğ