Sirküler No:005/16                                                                                                                  03.01.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu            : Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Hk.

İlgi               : 2.1.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete

 

Bir örneği ekte sunulan; Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak 2.1.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik