Sirküler No: 006/16                                                                                                             03.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 28.12.2016 tarih ve 531/24788 Sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan “Bilinçli Tüketici Ödülü”,  “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo Televizyon Program Ödülü”,  “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, Bilimsel Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü”  dallarında 20 ‘ ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Tüketici Ödülleri’ne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı