Sirküler: 007/15                                                                                                                        06.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 121), 20 Aralık 2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile,  30/10/2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Aliağa Gümrük Müdürlüğü
2 Antalya Gümrük Müdürlüğü
3 Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
4 Botaş Gümrük Müdürlüğü
5 Derince Gümrük Müdürlüğü
6 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
7 Giresun Gümrük Müdürlüğü
8 Hopa Gümrük Müdürlüğü
9 İsdemir Gümrük Müdürlüğü
10 İskenderun Gümrük Müdürlüğü
11 Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
12 Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
13 Samsun Gümrük Müdürlüğü
14 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
15 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek-1. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ