Sirküler No: 008/16                                                                                                                  03.01.2016

 

Konu           : Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hk.Yönetmelikte Değişiklik                                      Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

İlgi               : 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete

 

Bir örneği ekte sunulan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hk.Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Aralık 2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hk.Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik