Sirküler: 010/15                                                                                                             09.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi      :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 06.01.2015 tarih ve 157 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, Eşbaşkanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yapılan Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1. Dönem Toplantısı’nın 2015 yılı Ocak ayının son haftası gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin gelişmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 14 Ocak 2015 Çarşamba gününe kadar Odamıza (E-posta: mersindto@mdto.org , Faks: 0.324.3295230) iletilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter