Sirküler: 012/15                                                                                                             12.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi      :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 05.01.2015 tarih ve 00012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, ülkemizdeki meslek öğretmenlerinin ve öğretim elemanlarının teknolojik gelişmeler kapsamında yetkinliklerini geliştirmek ve özel sektörün bilgi ve deneyimlerini mesleki ve teknik eğitim sistemine aktarabilmesini sağlayacak işyeri eğitimleri düzenlenmesi amacıyla, 12/09/2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, TOBB, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD) işbirliğinde “Öğretmen ve Öğretim Elemanlarına İşyeri Eğitiminin Sağlanmasına İlişkin Protokol”  imzalandığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu protokol kapsamında isteyen işyerleri, mesleki ve teknik eğitim alanında görev yapan öğretmen ve öğretim elemanlarına, işyeri bünyesinde en az 3 gün sürecek sektörel eğitimler verebilecektir. Eğitimler işyerlerinin uygun göreceği tarihlerde, işyerinin belirleyeceği sayıda kişiye verilebilecektir.

 

Bu kapsamda, bünyesinde eğitim düzenlemek isteyen işyerlerince ilgi yazı ekinde yer alan formun doldurularak 15 Ocak 2015 Perşembe gününe kadar Odamıza (E-posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0.324.3295230) iletilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazı