Sirküler:  016/15                                                                                                       15.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Önemli Üye Sorunlarının Bildirilmesi Hk.

 

5174 Sayılı TOBB Kanunu ve meri mevzuat gereği hizmet veren Odamıza “Üyelerinin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılamak, Mesleki Faaliyetlerini Kolaylaştırmak, Mesleğin Genel Menfaatlerine Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak” gibi görevler verilmiştir.

 

Başta Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ve diğer kıyı tesisleri ( Limanlar, SPM’ler, Marinalar, Balıkçı barınakları ile çekek yeri/bakım onarım tesisleri) olmak üzere denizcilikle ilgili tüm konular Mersin ili özelinde görev yapan Odamızın ilgi alanına girmekte olup, yerel, hatta uluslararası platformlarda çözülmesi, takip edilmesi gerekli konular gündeme gelebilmektedir.

 

Odamız web sitesi (www.mdto.org.tr) Online işlemler menüsünde Üyelerimizce, “Talep Formu”, ”Üye Memnuniyet Anketi Formu” isimli alt menülere girilerek üyelerimizin yaşadıkları sorunları ve önerileri ile eğitim talepleri gibi konularda Odamıza her zaman bildirimde bulunmaları mümkündür.

 

Üyelerimizce Odamıza yapılan bildirimler; Gerek İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, gerekse de her ayın son Perşembe günü Liman Mülki İdare Amiri (İlgili Vali Yardımcısı) başkanlığında yapılan Liman Koordinasyon Kurulu Toplantıları gündemini oluşturması ve çözülmesi anlamında önem taşımaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, üyelerimizce çeşitli kurum/kuruluş nezdinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak yapılması gerekenlerin gecikmeden tespiti maksadıyla anında yazılı müracaatlar alınabileceği gibi, periyodik rapor olarak ayrıca üyelerimizce 3 ayda bir ek’te sunulan formda tanzim edilerek 15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz ve 15 Ekim 2015 tarihlerinde Odamıza gönderilmesi de konuları takip açısından yararlı olacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: 1 Adet MDTO Üye Sorun-Öneri Raporu

Not: Ocak 2015 Dönemi Raporu Ocak ayı sonuna kadar gönderilebilecektir.