Sirküler:  017/15                                                                                                       16.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 30/12/2014 tarih ve 2014/33 sayılı “Gümrük Kanununun 234/4 Maddesi” konulu Genelgesi (Ek1)’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile, Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin Gümrük İdarelerinde farklı yorumlandığı ve farklı uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle uygulamada birliği sağlamak amacıyla 17/06/2010 tarih ve 2010/24 sayılı (Ek-2) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Ek-1. 30.12.2014 tarih ve 2014/33 Sayılı Gümrük Genelgesi

Ek-2. 17.06.2010 tarih ve 2010/24 Sayılı Gümrük Genelgesi