Sirküler:  019/15                                                                                                       16.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 09/01/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Antrepo Teminat Sistemi konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 2/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulaması sona erdirilmiştir.

 

Bu kapsamda,  09/01/2015 tarih ve 2015/1 Genelgede, antrepo teminat sisteminin ne şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Genelge