Sirküler No: 021/17                                                                                                                                                                                  13.01.2017

 

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 04.01.2017 tarih ve 168 Sayılı Yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yazısına istinaden; Kamu İhale Kurumu tarafından kullanılan Kamu Satın Alma Sözlüğü’nün (CPV) Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, (CPA Statistical Classification of Products by Activity) kodlarına dönüşüm listesinin http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php web adresinde yayınlandığı bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter