Sirküler:  024/15                                                                                                            20.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi)(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 17 Ocak 2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) EK-1 ve EK-2’de yer alan tablolarda belirtilen ülkeler menşeli eşyanın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanabilmesi için eşyanın menşe ülkesinin, ithalatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan İthalat Rejim Kararında Sistemden yararlanacak ülkeler arasında gösterilmiş olması gerekmektedir.”

 

Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

 

Aynı Tebliğin EK-2’sinde yer alan Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

No Faydalanan Ülke Şartların Karşılandığı Tarih
1 Nikaragua 18/8/2008
2 Belize 27/8/2008
3 Peru 1/9/2008
4 St. Lucia 13/10/2008
5 Bahreyn 4/12/2008
6 Kosta Rika 6/3/2009
7 Kamboçya 6/5/2009
8 Irak 9/1/2010
9 Madagaskar 6/9/2013
10 Bhutan 25/11/2014

 

Bu Tebliğ 25/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Tebliğ