Sirküler:  028/15                                                                                                            22.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün,  09.01.2015 tarih ve 131.99 sayılı “Bakanlıkça Yapılan Yeni Düzenlemeler Sonrasında Oluşturulan Antrepo Şikayet Hatları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi yazı