Sirküler:  030/15                                                                                                            22.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2014 tarihinde yayımlanan 2014/23 sayılı “Deniz Yolunda Varış Bildirimi”  konulu genelgesinde  ‘‘deniz yolu taşımacılığında varış bildirimi, gemi kontrol işlemlerine müteakip, geminin limana yanaşmış olması koşuluyla gümrük idaresi tarafından onaylanacaktır.”  Denilmekte olup, uygulamayla birlikte gerek konteyner gemileri  gerekse dökme yük gemilerinde, gemi rıhtıma yanaşmadan varış bildirimi onaylanmadığı için beyanname  tescil edilememesinden dolayı  tahliye müsaadesinin alınamadığı, özellikle supalan tahliye edilen ambar harici yüklerin tahliyesinde gecikmelerin yaşandığı, bunun neticesi olarak da  gemilerin limanlarımızda daha çok kaldığı ve gerek ithalatçılar gerekse ihracatçıların mağduriyetine yol açtığı,   09.12.2014 tarih ve 1229/14 sayılı yazımız ile  Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve  2014/23 sayılı genelgenin 2. Paragrafında yer alan “Geminin Limana Yanaşmış Olması Koşuluyla” ifadesinin “Geminin Limana Varması” şeklinde düzeltilmesi talep edilmiş idi.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2015 tarih ve 5317235 sayılı yazılarında,  Genelgede yer alan  “Geminin Limana Yanaşmış Olması” ifadesinin  “Geminin iskeleye Yanaşmış Olması” olarak değerlendirildiği, bunun da uygulamada sorunlara yol açtığı ifade edilerek, geminin limana yanaşmış olmasının geminin iskeleye yanaşması değil, ilgili Liman Yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan ve gümrüklü saha kapsamında yer alan deniz ve kıyı alanlarına varmış olması anlamına geleceği belirtilerek genelge hükmünün buna göre uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısı