Sirküler:  034/15                                                                                                            29.01.2015

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 23.01.2015 tarih ve 1393 sayılı Yazısı.

 

İlgi yazıda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın yazısına istinaden, piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerine karşı insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 11.12.2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Anılan Yönetmelik kapsamında, kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ihracatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri”nin 01.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için başlamış olduğu; bildirimlerin www.online.cevre.gov.tr  adresinde yer alan “Kimyasal kayıt Sistemi” kullanılarak yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.