Sirküler:  035/15                                                                                                            29.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından “Karaya Çıkış Kartı ile Gümrüksüz Satış Mağazalarında Alışveriş” konulu, 20 Ocak 2015 tarih ve 2015/4 nolu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede, kruvaziyer gemiler ile ülkemize gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolculara sadece çıkış gümrüksüz satış mağazalarında çıkış için belirlenen alışveriş limitleri dahilinde satış yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Eki: 2015/4 Sayılı Genelge