Sirküler:  037/15                                                                                                            29.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)”, 24 Ocak 2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Tebliğ ile, 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan ve “8518.40.80” KN kodunu içeren sınıflandırma kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgili Tebliğ