Sirküler:  038/15                                                                                                            30.01.2015

                                                                             İVEDİ VE SÜRELİDİR 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.01.2015 tarih ve 1568 Sayılı Yazısı.

 

İlgi’de kayıtlı yazıda,  Ekonomi Bakanlığı’nın bildirimleri ile 17.01.2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinde “Asıl İşlem Görmüş Ürün”, “İkincil İşlem Görmüş Ürün” (İİGÜ) ve “ Fire” kavramlarının yeniden tanımlandığı belirtilmekte olup, sektör veya ürün bazında azami değerlere göre fire ve İİGÜ oran ve miktarların belirlenmesi sürecinde yararlanmak üzere plastik ve plastikten mamül eşya, kauçuk, seramik, cam, boya, gübre, kozmetik, ilaç ve eczacılık, petrol ürünleri (madeni yağların) sektör/ürünleri itibarı ile ortalama bir teknolojik seviyede, uluslar arası piyasalar için, üretim yapan bir firmanın üretim sürecinde ortaya çıkabilecek azami fire ve İİGÜ olanların, gelişen teknoloji düzeyi, malzeme kalitesinde iyileşmeler, firmaların üretim tesisindeki verimlilik artışları, siparişlerinin nitelikleri varsa kabul gören, ulusal ve uluslararası kriterler de dikkate alınarak tespit edilmesine, ayrıca, azami bir oranın belirlenmesinin mümkün olmadığının değerlendirilmesi halinde ise bu hususa ilişkin gerekçelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, konu hakkında üyelerimizin görüşü talep edilmektedir.

 

Ek’te bir örneği sunulan ilgi yazının incelenerek sektör ürünlerine yönelik öneri ve görüşlerinizi en geç 05.02.2015 mesai saati bitimine kadar Odamıza (E-Posta:mersindto@mdto.org,  Faks:0.324.3295230) göndermenizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 Eki: İlgili Yazı