Sirküler: 039/16                                                                                                        05.02.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 27.01.2016 tarih ve 1837 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden ilgi yazı ekinde alınan ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin unvan veya nevi değişikliği yapması halinde, değişikliğin gerçekleşmesinden önce düzenlenmiş olan taşıt ve acente sözleşmeleri ile kamu hizmet sözleşmesi ve finansal kiralama sözleşmelerinin, yeni unvan veya türüne göre yeniden düzenlenmesinin gerekip gerekmediğine yönelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün görüşlerini içeren yazısı gönderilmiştir

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki :İlgi Yazı Eki “T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 21.01.2016 tarih ve 74799 sayılı yazısı” (2 Syf)