Sirküler No:039/17                                                                                                                                25.01.2017

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 19.01.2017 tarih ve 5212 sayılı, “Önsörvey ve Programdışı Denetimlerde Kullanılan Denetim Raporlarında Yapılan Revizyon” konulu yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı