Sirküler: 040/15                                                                                                        02.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Şirketlerden Ayrılan Personellerin Liman Giriş Kartlarının İadesi. 

 

İlgi :    T.C. Mersin valiliği Liman Mülki İdare Amirliği’nin 29/01/2015 tarih ve 2015/431

Sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, Odamız üyesi firmalarda çalışırken, işten ayrılan kişilere adlarına düzenlenen “Liman Giriş Kartları”nın iptal edilmesi için, işten ayrılışı müteakip, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte isim ve soyisimlerinin bildirilmesi, mevcut olan Liman Giriş Kartlarının ilgililerden alınarak, Liman Mülki idare Amirliği Kart Bürosuna teslim edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter