Sirküler No: 042/17                                                                                                                      27.01.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu :Türk Bayraklı Gemi Donatanları/İşletmecileri ile Ortak Haberleşme Sistemi Kurulması Hk.

İlgi : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 12.01.2017 tarih ve E.3259 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Türk Bayraklı gemilerin Paris Mou kapsamında yapılan liman devleti denetimlerinde 2017 yılında tutulma yaşanmaması hedefinden hareketle, denetimlerde herhangi bir sorun tespiti durumunda sorunların birlikte ele alınması ve denizcilik İdaremizce yapılacak uyarıların ilgililere aktarılması maksadıyla, Odamızca uygun görülecek bir ortak haberleşme sisteminin (mail grubu, whatsapp,vb.) oluşturulması istenilmektedir.

Türk bayraklı gemi donatanı/işletmecisi üyemiz firmalarca, ek yazıdaki şartları sağlayan bir temsilcinin (DPA, Operasyon Müdürü, Teknik Müdür,vb.) kimlik bilgileri (Adı&Soyadı, GSM No, E-Mail,vb.) ve sorumlu olduğu uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemi isimlerinin 03 Şubat 2017 tarihine kadar Ek form tanzim edilerek Odamıza gönderilmesi ile sonraki dönemde ise olası değişikliklerin (yeni gemi, yeni görevli, gemi ve görevli iptali,vb.) en geç 1 ay içerisinde Odamıza bildirilmesini önemle rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Ek-1 İlgi Yazı