Sirküler: 043/15                                                                                                               05.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” 4 Şubat 2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (İhrakiye Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

  

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek: İlgili Tebliğ