Sirküler No: 043/17                                                                                                                            27.01.2017

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  :  Yeni Sanayi Devrimi: Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası Taslağı

İlgi      : TUBITAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın 17/01/2017 tarih ve E.12616 sayılı yazısı

Odamıza ilgi yazı ekinde gönderilen ve bir örneği ekte sunulan taslak metinde; ülkemizin yeni Sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, “Yeni Sanayi Devrimin Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağının hazırlandığı bildirilerek, taslağa yönelik görüş ve önerilerimizin 1 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar iletilmesi istenilmektedir.

 

Buna göre, bir örneği ekte sunulan taslağa yönelik görüş ve önerilerinizin 01.02.2017 tarihine kadar  Odamıza (mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

 

Ek-1 İlgi Yazı

Ek-2 Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası

(Dosya büyüklüğü nedeniyle web sitemize yüklenememektedir, talep eden üyelerimiz Odamızdan temin edebilirler.)