Sirküler No: 044/17                                                                                                        27.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Sürücüsü Bulunmayan Araçların Operasyonu Hk.

İlgi     : Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 25.01.2017 tarih ve 240 sayılı yazısı.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’den alınan ilgi yazı ile, gemiye yükleme veya gemiden tahliye operasyonu gerçekleştirilen “Çekici ile Birlikte Treyler (Dorse)” sınıfı tekerlekli araçların operasyon sırası geldiği halde sürücülerin araçları başında bulunmadığı ve bu durumun liman operasyonlarının aksamına sebep olduğu belirtilerek, 01.02.2017 tarihinden itibaren operasyon sırasında sürücüsü bulunmayan araçlar için yetkili acentenin onayı ile düzenlenecek tutanak ile operatör tahsis edileceği ve bahse konu araçların yükleme/tahliyesinin gerçekleştirileceği, bu durumda USD 55.00/adet olan standart operasyon ücretine ilaveten beher araç için USD 20.00 tutarında ek ücret yansıtılacağı ve işletme tarafından yapılan sürücü tahsisinin yalnızca yetkili acentenin yükleme veya tahliye listesinde bildirdiği araçlara yapılacağı ve yetkili acente ile imzalanacak Sürücü Tahsis Tutanağı ile mutabık kalınacağı, tutanağın imza altına alınamadığı veya tutanak imzalamaktan imtina edildiği durumlarda araçların operasyonunun gerçekleştirilemeyeceği, bu nedenle gemi operasyonunun bekletilmeyeceğini ve oluşabilecek herhangi bir zarar veya kayıp durumunda Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin sorumlu olmayacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.