Sirküler: 045/15                                                                                                               10.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Vergi Kanunlarının Uygulanmasında Çıkan Sorunlar.

 

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 05/02/2015 tarih ve 2373 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıya istinaden, Maliye Bakanlığı ile yapılacak toplantılarda değerlendirmek üzere, tüm vergi kanunlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve bürokraside karşılaşılan idari sorunlarla ilgili görüşlerinizin, 20 Şubat 2015 tarihine kadar Odamıza (E-mail: mersindto@mdto.org , Faks: 0.324.3295230) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter