Sirküler: 046/17                                                                                                                                                                                  30.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: 29 Ocak 2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete

İlgi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı