Sirküler : 047/15                                                                                                              11.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 06.02.105 tarih ve 2449 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın, 30.01.2015 tarih ve 13640 sayılı yazısına istinaden, Ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)’na “hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelere başlandığı belirtilerek, bu kapsamda müzakere sürecinin ülkemiz açısından etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, ekte sunulan hususlarla ilgili bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

 

Bu çerçevede, ek listede sektörümüzü ilgilendiren faaliyet alanları ile ilgili bilgi ve değerlendirmelerinizin 12 Şubat 2015 Perşembe günü Saat 17:30’a kadar Odamıza (E-mail: mersindto@mdto.org , Faks: 0.324.3295230) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgi Liste