Sirküler : 047/17                                                                                                                                                                                          30.01.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kabul tarihi:18.01.2017, Kanun No:6770) ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bir örneği ekte sunulan torba yasa ile;

1. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, Ek 2’nci maddede sıralanan muafiyetlerde değişiklik getirilmiş,

2. 492 Sayılı Harçlar Kanunu, Ek 1’inci maddede sıralanan muafiyetlerde değişiklik getirilmiş,

3. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, 235’inci maddesine ekleme yapılmış ve yine aynı Kanuna; 235’inci madde kapsamında el konulan ve mülkiyeti kamuya geçen ulaşım araçlarının sahiplerince geri alınmasına imkan veren “Geçici Madde 9” eklenmiş,

4. 3.8.2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen “Geçici Madde 2” ile de yapılandırma başvurusunda bulunup ödemeleri gereken tutarları ödemeyenlere de ek ödeme imkanları getirilmiştir.

5. 40 Madde olarak yayımlanan  6770 sayılı Torba Yasa ile; Yabancı Bayraklı Türk sahipli yatların Türk Bayrağına geçişini (ülkemiz siciline kaydını) kolaylaştırmaya yönelik hükümler (damga vergisi, harç, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve fonlarından muafiyet) getirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı