Sirküler:  050/15                                                                                                       13.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: 24/01/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, “2012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge” konulu, 30.01.2015 tarih ve 2015/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile, ilgide kayıtlı “Özet Beyan Uygulaması” konulu Genelge’nin 3 üncü maddesinin (a) bendinin üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü madde olarak aşağıdaki metin ilave edilerek diğer madde numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

4- 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (c) bendinin Uygulaması

Özet beyanda eşyanın cinsinin yanlış beyan edildiğinin tespiti durumunda uygulanacak cezayı düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi, özet beyan aşamasında yapılan kontrol/muayene sonucundaki tespitler ile sınırlı olacak şekilde uygulanacak olup, rejim beyanı yapıldığında özet beyana ilişkin işlemler tamamlandığından ve ilgili rejim hükümlerine göre işlem gerçekleştirildiğinden, beyanname aşamasında, beyanname ile özet beyan karşılaştırılması sonucunda tespit edilen söz konusu usulsüzlük için bu madde hükmü uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek-1-2015/9 sayılı Genelge

Ek 2- 2012/2 sayılı Genelge