Sirküler No: 052/17                                                                                                                           02.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ÖNEMLİDİR

 

Konu: Gemi Acenteliği İşlemlerinin Liman Başkanlıkları Tarafından Yapılacağı Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 11.01.2017 tarih ve 2788 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazı ile; gemi acentesi olarak faaliyet göstermek isteyen firmalar ve bu firmalarda çalışacak olan acente personeli yetkilendirme işlemleri ile firmalara verilen Gemi Acenteliği Yetki Belgesi, şubeler için verilen Gemi Acentesi Şube Yetki Belgesi ve Acente personeli olan kişilere düzenlenen Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı  işlemlerinin, hizmetin yerinde ve daha hızlı verilebilmesi için, 12.12.2016 tarih ve 93233 sayılı Makam Olur’u ile 01 Şubat 2017 tarihinden itibaren Sicil Müdürlükleri bulunan Liman Başkanlıkları tarafından, Sicil Müdürlükleri bulunmayan Liman Başkanlıklarının ise işlemlerini ek listede bulunan Sicil Limanları tarafından yürütüleceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı