Sirküler : 053/17                                                                                                                                 02.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hk.

İlgi     : (a) 30.01.2017 tarih ve 47 sayılı sirkülerimiz.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.01.2017 tarih ve 1839 sayılı yazısı.

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen “Geçici Madde 2″nin  yapılandırma başvurusunda bulunup ödemeleri gereken tutarları ödemeyenlere ek ödeme imkanları getirildiği hususu, ilgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Söz konusu Kanuna eklenen Geçici 2. Maddeye ilişkin olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi (b) yazı da  ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı