Sirküler:  055/15                                                                                                       17.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün, 11/02/2015 tarih ve 10002 sayılı “AB (COSME)-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı Kümelenme Çağrısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

  

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek: İlgi Yazı