Sirküler : 055/17                                                                                                                       06.02.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Hk.

İlgi    : 03 Şubat 2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete

Bir örneği ekte sunulan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Resmi Gazete