Sirküler:  057/15                                                                                                       19.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 18 Şubat 2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Süre Sınırları başlıklı “(4) Karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir.” şeklindeki 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir.”

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Yönetmelik